Εικόνα σώματος

Με τον όρο εικόνα σώματος αναφερόμαστε στην εσωτερική αναπαράσταση που έχει ο καθένας από εμάς για την εξωτερική του εμφάνιση και συμπεριλαμβάνει τις σκέψεις και τα συναισθήματα μας σε σχέση με το σώμα μας και τα χαρακτηριστικά μας.

Η εικόνα σώματος εκφράζει την οπτική ιδέα που έχουμε διαμορφώσει για τον εαυτό μας. Ξεπερνάει, όμως, κατά πολύ την απλή νοερή απεικόνιση του σχήματος, της μορφής και του μεγέθους του σώματος, καθώς εμπεριέχει το σύνολο των αντιλήψεων μας, των στάσεων, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς μας προς το σώμα μας. Μπορεί να ταυτίζεται, ή και όχι, με το πώς μας βλέπουν οι άλλοι ενώ η σχέση που τελικά διαμορφώνουμε με τον καθρέφτη μας δεν είναι, σε καμία περίπτωση, στατική και μόνιμη.

Αντίθετα, έχει έναν ιδιαίτερο ευμετάβλητο χαρακτήρα καθώς επηρεάζεται από τη διάθεση μας, τη συναισθηματική μας κατάσταση, τις διατροφικές μας παρασπονδίες αλλά και τις αντιδράσεις των άλλων.

Αν η εικόνα σώματος που τελικά διαμορφώνουμε αποκλίνει σημαντικά από την εικόνα που πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να έχουμε, αναπτύσσουμε αρνητική εικόνα σώματος συνοδευόμενη από συναισθήματα μειονεξίας και ανασφάλειας. Κατά κύριο λόγο, το άγχος μας εστιάζεται στο τι εντύπωση προκαλούμε στον κοινωνικό μας περίγυρο και πως αξιολογούν οι άλλοι την εμφάνιση μας.

Πως βιώνεται η αρνητική εικόνα σώματος και πως επηρεάζεται η καθημερινότητα …

Η αρνητική εικόνα σώματος συσχετίζεται με συναισθήματα δυσαρέσκειας, ντροπής, απογοήτευσης και θυμού. Η εικόνα που προβάλλεται στο καθρέπτη δημιουργεί συναισθήματα δυσφορίας, και αρνητικές σκέψεις που επηρεάζουν καθοριστικά την διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης. Είναι αρκετά συνηθισμένο, ένα άτομο με αρνητική εικόνα σώματος να αποφεύγει συστηματικά να παρευρίσκεται σε εκδηλώσεις και να συμμετέχει σε δραστηριότητες όπου αισθάνεται εκτεθειμένο στα βλέμματα και στην απόρριψη των άλλων. Όλη αυτή η στάση, επηρεάζει τις διαπροσωπικές και τις ερωτικές σχέσεις, καθώς αναπτύσσεται φόβος οικειότητας. Αρκετά συχνή, είναι η υιοθέτηση δυσλειτουργικών συμπεριφορών με ακραίες διατροφικές συνήθειες που ευνοούν την ανάπτυξη διαταραχών διατροφής.