Ο άντρας μπροστά στο σεξουαλικό πρόβλημα

Η εμφάνιση ενός σεξουαλικού προβλήματος στη ζωή ενός ατόμου χαρακτηρίζεται, συχνά, από συναισθήματα ντροπής και αμηχανίας. Ο άντρας μπροστά στο σεξουαλικό πρόβλημα νιώθει συχνά ανίσχυρος και αδύναμος να το χειριστεί και να το συζητήσει, ενώ κυριαρχεί έντονα η αίσθηση ότι πλήττεται ο σεξουαλικός του ρόλος.

Από τις πιο κοινές διαταραχές της αντρικής σεξουαλικότητας είναι οι διαταραχές της διέγερσης, της εκσπερμάτισης και της επιθυμίας που φαίνεται να εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στον αντρικό πληθυσμό. Τα αίτια είναι πολλά και πολυπαραγοντικά, καθώς μπορεί να είναι ψυχολογικά, οργανικά, αλλά και μικτής αιτιολογίας. Τα ψυχογενή αίτια εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στο άγχος, στη κατάθλιψη, αλλά και σε ανασφάλειες, φοβίες και συναισθήματα μειονεξίας που μπορεί να χαρακτηρίζουν το άτομο, καθηλώνοντας το σε σεξουαλική αποτυχία. Συχνή, βέβαια είναι, και η απορύθμιση της ψυχικής έκφρασης και επικοινωνίας μέσα στη σχέση του, που συνηγορούν στη διατάραξη της σεξουαλικής του λειτουργίας.

Η αντίδραση του άντρα απέναντι στο σεξουαλικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι συχνά συγκεχυμένη, καθώς αρχικά μπορεί να προσπαθήσει να το αποκρύψει από τη σύντροφο του, είτε με την αποφυγή των σεξουαλικών επαφών, είτε με τη βοήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, ενώ στη συνέχεια μπορεί να προβάλλει «φτηνές» δικαιολογίες ή ακόμη και να εμφανιστεί επιθετικός με τάσεις αποστασιοποίησης και απομάκρυνσης.

Το άγχος αυξάνεται κατακόρυφα με συνοδά συμπτώματα τη μείωση του σεξουαλικού ενδιαφέροντος, τη φοβία διεκδίκησης και τη μελαγχολική διάθεση. Από την άλλη πλευρά, η γυναίκα εμφανίζεται, συχνά, εξίσου επιθετική και σκληρή απέναντι στον άντρα που αδυνατεί να την ικανοποιήσει σεξουαλικά καθώς εισπράττει τη δική του δυσκολία ως ένδειξη απόρριψης προς την ίδια. Ανασφαλής και η ίδια ως προς το σεξουαλικό της ρόλο δεν γνωρίζει, τις περισσότερες φορές, πώς να βοηθήσει το σύντροφο της προσφέροντας στήριξη και συμπαράσταση.

Ένα πρώτο βήμα προς την επίλυση ενός σεξουαλικού προβλήματος είναι η επίσκεψη σε έναν ανδρολόγο ώστε να αποκλειστεί αρχικά ο οργανικός παράγοντας, ενώ στη συνέχεια είναι σημαντική η εμβάθυνση στα βαθύτερα ψυχολογικά αίτια που πιθανόν να έχουν ενισχύσει τη σεξουαλική δυσλειτουργία. Η βοήθεια ενός εξειδικευμένου ψυχολόγου κρίνεται σημαντική. Στη θεραπευτική διαδικασία, καθοριστικής σημασίας, είναι και η στάση της γυναίκας που με τη δική της στήριξη και κατανόηση μπορεί να βοηθήσει το σύντροφο της στη ψυχική αποφόρτιση.