Εικόνα σώματος

Εικόνα σώματος

Με τον όρο εικόνα σώματος αναφερόμαστε στην εσωτερική αναπαράσταση που έχει ο καθένας από εμάς για την εξωτερική του εμφάνιση και συμπεριλαμβάνει τις σκέψεις και τα συναισθήματα μας σε σχέση με το σώμα μας και τα χαρακτηριστικά μας.